Sabni Ati Akkasii Jedhee Yoo Yaadee fi Amanee, Atumtuu Akkasuma Tawun Kee Hin Ooluu

Ganama ar’aa, Taye Dandea fuula facebook isa irrattii waa katabee, Afaan Oromoo tiin!  Katabbii isaa kan calqabee, jecha Dr Abiy Ahmed tokkoonii.  Innis:  “Oromoon kan Itoophiyaa, Itoophiyaanis kan Oromoo” Hordoftootni Taye fi qeeqtotni isa samoona kana wal dhadheessa akka turan naaf gala.  Yaadniin kana gadditti keenuu, sana keesa akka wal Read more…